Vi har laget nye nettsider for 17 mai Komiteen i Bergen. Vi lagde en løsning basert på wordpress som gjør at de enkelt kan endre på informasjonen selv. Vi har også laget en løsning der folk kan melde seg på prosesjonene og komiteen enkelt kan hente ut rapporter og oversikter på hvem som har meldt seg på.

Meny